Skip to content

20 PLUS 4

Różnorodność * Przeciwieństwa * Przyciąganie

Europa-Miasto Zgorzelec-Görlitz * 1998 – 2022

▼ Tłumaczenie automatyczne ▼

** 1998 – 2021 **
Wasze wydarzenie z 20 PLUS 3 lat istnienia Europa-Miasta!

PRZEŚLIJ WPIS DO KALENDARZA

W kolejnych polach wypełnijcie możliwie wszystkie informacje nt. Waszego motywu (wydarzenia, działania, …): Co, kto (organizator), kto z kim (partnerzy, uczestnicy), gdzie (miejsce), … Dodajcie każdorazowo odpowiednie zdjęcie / obrazek i opiszcie je w następnym polu oznaczonym jako „opis obrazka“ (fotograf / motyw).

Obraz & tekst nie mogą naruszać prawa osób trzecich: Przesyłając formularz oświadczacie, że treści w nim zawarte pochodzą od Was, nie naruszają prawa osób trzecich i mogą być wykorzystane w kalendarzu bezpłatnie i na czas nieokreślony.

X

PRZEŚLIJ WPIS

20 PLUS 4 lat Europa-Miasta Zgorzelec-Görlitz

1998 – 2022: Eure Aktion aus 20 PLUS 4 Jahren Europastadt!


In die nachfolgenden Felder bitte möglichst vollständig Informationen zu Eurem Motiv (Veranstaltung, Aktion, …) eintragen: Was, wer (Veranstalter), wer mit wem (Partner / Mitwirkende), wo (Ort), … . Bitte immer ein passendes Foto / Bild hochladen und die Bildbeschreibung (Fotograf / Motiv) im nachfolgenden Feld \"Beschreibung\" hinzufügen.


Bild & Text müssen frei von Rechten Dritter sein: Mit dem Absenden des Formulars erklärt Ihr, dass die Inhalte von Euch stammen, frei von Rechten Dritter sind und im Kalender kostenfrei und zeitlich unbeschränkt verwendet werden dürfen.

5-2 = ?